Visie

Wij zien een wereld waarin de veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen, mensen in toenemende mate (moeten) verzelfstandigen, ook op financieel gebied, en zelf ook steeds kritischer worden. Dit heeft consequenties voor ons als fysiotherapeuten. Enerzijds in het contact met onze patiƫnten. Ze zijn mondiger, meer op de hoogte van de eigen situatie, willen kwaliteit, service en aandacht en weten beter waar ze recht op hebben en hoe ze graag hun hulpvraag ingevuld zien. Zeker als ze deze steeds vaker zelf moeten gaan betalen.

Anderzijds hebben deze ontwikkelen een grote, en naar ons idee, positieve invloed op de invulling en de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg die wij leveren. Om het tempo van de veranderingen bij te houden zal het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere (onconventionele) partijen steeds belangrijker worden. Een brede integrale aanpak van fysieke problemen zal nodig zijn om patiƫnten aan je te binden en te houden.

Wij zien ook een groep mensen binnen onze samenleving die steeds vaker buiten de boot dreigen te vallen, zoals ouderen, laag opgeleiden en mensen met een andere sociaal-culturele achtergrond dan de onze. Deze groep heeft bevestiging nodig en moet verzekerd worden van onze aandacht.

© 2024 Praktijk Leurse Haven Disclaimer Privacyverklaring