Kinderfysiotherapie

Onze zorg is gericht op kinderen van 0-18 jaar waarbij sprake is van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.

Werkwijze

In eerste instantie observeren en onderzoeken wij uw kind om een zo compleet mogelijk beeld van zijn motorische vaardigheden en niveau te krijgen. Ook stellen wij vast of de ontwikkeling vertraagd of afwijkend is, wat van grote invloed is op het behandelplan van uw kind. Vervolgens gaan wij door kindgerichte oefeningen het plezier van uw kind in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

Onze behandeling is gericht op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van uw kind.

Wij zijn actief betrokken bij het Fit&Fun programma, bedoeld voor basisschoolleerlingen (groep 6,7,8) met overgewicht, die geen plezier beleven aan bewegen en gezonde voeding niet lekker vinden.

© 2024 Praktijk Leurse Haven Disclaimer Privacyverklaring