Geriatriefysiotherapie

Onze zorg is gericht op kwetsbare ouderen die te maken hebben met een complexe gezondheidsproblematiek als gevolg van algemene ouderdom, beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, een gebroken heup, etc.

Werkwijze

Oefentherapie is slechts een onderdeel van onze behandeling. Wij adviseren en begeleiden, in overleg met u, ook uw gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere uw ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Onze behandeling is gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid, met speciale aandacht voor valpreventie en conditieopbouw. Daarnaast werken wij ook intensief samen met thuiszorg, ergotherapeuten, logopedie en andere zorgverleners om u weer zo actief en zelfstandig mogelijk te maken.

Meer informatie over geriatriefysiotherapie. en het Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuidwest-Nederland.

© 2024 Praktijk Leurse Haven Disclaimer Privacyverklaring