Vergoeding

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed van mijn Zorgverzekeraar ?


Het overzicht van vergoedingen voor fysiotherapie uit de aanvullende verzekering kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. Belangrijk om te weten is dat de vergoedingen per kalenderjaar zijn en niet per ziektegeval. Wij trachten bij te houden hoeveel behandelingen u vergoed krijgt uit uw aanvullende verzekering, maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij u.

© 2024 Praktijk Leurse Haven Disclaimer Privacyverklaring