Prijslijst 2023

Voor niet gecontracteerde zorg

Zitting Fysiotherapie
€ 36,40
Zitting Kinderfysiotherapie
€ 53,60
Zitting Manuele Therapie
€ 53,60
Zitting Bekkentherapie
€ 53,60
Zitting Geriatrie fysiotherapie
€ 53,60
Zitting Dry Needling
€ 53,60
Lange Zitting (meervoudig zorgvraag)
€ 53,60
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek
€ 67,90
Screening
€ 19,31
Intake en Onderzoek na Screening
€ 53,60
Intake en Onderzoek na Verwijzing
€ 53,60
Telefonische Zitting
€ 19,31
Verbruikte verband- en hulpmiddelen
€ 19,31
Behandelrapporten, Verslagen
€ 76,26
Korte Eénvoudige Rapporten
€ 38,42
Eenmalig Kinderfysioth. Rapport
€ 55,20
Instructie/Overleg Ouders
€ 27,73
Toeslag aan huis of inrichting
€ 19,31
Toeslag buiten reguliere werktijden
€ 19,31
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 24,01
Niet nagekomen afspraak verbijzonderde fysiotherapie
€ 31,19
Bandageren/taping
€ 36,40

Deze praktijk heeft met vrijwel alle ziektekostenverzekeringen contractafspraken.

© 2023 Praktijk Leurse Haven Disclaimer Privacyverklaring
Sluiten