Prijslijst 2022

Voor niet gecontracteerde zorg

Zitting Fysiotherapie
€ 35,25
Zitting Kinderfysiotherapie
€ 51,90
Zitting Manuele Therapie
€ 51,90
Zitting Bekkentherapie
€ 51,90
Zitting Geriatrie fysiotherapie
€ 51,90
Zitting Dry Needling
€ 51,90
Lange Zitting (meervoudig zorgvraag)
€ 51,90
Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek
€ 65,75
Screening
€ 18,70
Intake en Onderzoek na Screening
€ 51,90
Intake en Onderzoek na Verwijzing
€ 51,90
Telefonische Zitting
€ 18,70
Verbruikte verband- en hulpmiddelen
€ 18,70
Behandelrapporten, Verslagen
€ 73,85
Korte Eénvoudige Rapporten
€ 37,20
Eenmalig Kinderfysioth. Rapport
€ 53,45
Instructie/Overleg Ouders
€ 26,85
Toeslag aan huis of inrichting
€ 18,70
Toeslag buiten reguliere werktijden
€ 18,70
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 23,25
Niet nagekomen afspraak verbijzonderde fysiotherapie
€ 30,20
Bandageren/taping
€ 35,25

Voor niet gecontracteerde zorg

Deze praktijk heeft met vrijwel alle ziektekostenverzekeringen contractafspraken.

© 2022 Praktijk Leurse Haven Disclaimer Privacyverklaring
Sluiten